Co to jest numer NIE?

Numer NIE, czyli Numero de Identidad de Extranjero jest to nasz dokument odpowiadający polskiemu numerowi dowodu osobistego.
Będzie on nam potrzebny do wszelkich czynności formalnych oraz mniej formalnych w Hiszpanii. Najważniejszą czynnością, przy której nie można się obyć bez numeru NIE, jest zakup mieszkania.
Z bardziej błahych czynności - bez numeru NIE nie uda nam się na przykład kupić hiszpańskiego numeru telefonu.

Numer NIE nadawany jest w specjalnych biurach Policji. Należy umówić się na wizytę z wyprzedzeniem, wypełnić stosowny formularz oraz wnieść opłatę z tytułu wydania dokumentu. Należy także przedstawić kserokopię paszportu oraz aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym.
Numer NIE można także uzyskać w Ambasadzie Królestwa Hiszpanii w Warszawie, która znajduje się przy ul. Myśliwieckiej 4.